ZAPISY ONLINE NA 41. WAPM

W tym roku Zapisy na pielgrzymkę przybiorą nieco zmodyfikowaną formę w stosunku do lat ubiegłych. Będą się składać z następujących etapów:

KROK 1: WYPEŁNIENIE ODPOWIEDNIEGO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Poprzez stronę www.wapm.waw.pl zostanie udostępnione łącze do Formularza Rejestracyjnego. Każdy chcący się zapisać na pielgrzymkę jest zobowiązany do kompletnego wypełnienia Formularza oraz złożenia oświadczeń / wyrażenia zgód w nim zawartych (o których mowa w Regulaminie 41. WAPM).

– Formularz Zapisu dla osób zaszczepionych – ten Formularz wypełniają wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia pielgrzymki będą miały status „osoby zaszczepionej” i wyrażają dobrowolną zgodę na weryfikację szczepienia przez Organizatora Pielgrzymki! W tym celu do tego Formularza należy załączyć „zaświadczenie o odbyciu szczepienia ochronnego przeciw COVID-19” lub „Unijny certyfikat C-19”, dopuszcza się także załączenie zaświadczenia o częściowym zaszczepieniu dostępne w Internetowym Koncie Pacjenta lub skanu zaświadczenia wydrukowanego (w formacie PDF).

W przypadku, jeżeli nie posiadasz stosownego dokumentu, ale w dniu wyruszenia pielgrzymki będziesz miał/a status „osoby zaszczepionej”, prosimy o wypełnienie Formularza dopiero, gdy będziesz dysponował stosownym dokumentem!

– Formularz Zapisu dla osób niezaszczepionych – ten Formularz wypełniają wszystkie osoby, które nie będą posiadały w dniu wyruszenia Pielgrzymki statusu „osoby zaszczepionej”, a więc: 1) osoby niezaszczepione; 2) osoby, które w dniu wyruszenia Pielgrzymki mimo przyjęcia częściowego lub pełnego cyklu szczepienia nie będą miały statusu „osoby zaszczepionej”; 3) osoby, które nie wyrażają zgody na weryfikację szczepienia przez Organizatora.

KROK 2: DOKONANIE PŁATNOŚCI WPISOWEGO

– osoby posiadające status „osoby zaszczepionej” w dniu rozpoczęcia 41. WAPM mogą dokonywać wpłaty wpisowego bezpośrednio po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego na podany poniżej numer konta.

– pozostałe osoby dokonują wpłaty wpisowego dopiero po otrzymaniu wiadomości e-mail od Służby Zapisów z „Prośbą o wpłatę wpisowego wraz z informacją o zarezerwowaniu miejsca w danej grupie pielgrzymkowej”! Po otrzymaniu wiadomości należy uiścić opłatę wpisową na wskazany poniżej numer konta.


Rektorat Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 68,
00-322 Warszawa
Numer konta: 86 1240 1037 1111 0011 0677 9223
Bank Pekao S.A.

Tytułem: Składka wpisowa, Imię i Nazwisko (jeżeli za więcej osób Imiona i Nazwiska wszystkich osób), Grupa


KROK 3: ODBIÓR PAKIETÓW PIELGRZYMA

Wszystkie osoby, które poprawnie przejdą przez poprzedzające etapy Zapisów, otrzymają pocztą elektroniczną wiadomość z „Potwierdzeniem Zapisu Online na WAPM”. Otrzymanie takiej wiadomości uprawnia do odbioru Pakietu Pielgrzyma w dniach 2-4 sierpnia oraz na trasie pielgrzymki od Służby Zapisów.

W przypadku braku otrzymania stosownej wiadomości, prosimy o wcześniejszy kontakt zdalny ze Służbą Zapisów w celu wyjaśnienia sprawy (być może wiadomość wpadła do SPAM-u lub w trakcie zapisywania nie został spełniony jakiś niezbędny warunek wymagany Regulaminem).

UWAGA! Pierwsze wiadomości z „Potwierdzeniem Zapisu Online na WAPM” z okresu od rozpoczęcia Zapisów zostaną rozesłane dopiero 20. lipca, a następnie będą wysyłane na bieżąco.

WYJAŚNIENIA:

status „osoby zaszczepionej” oznacza, że – co najmniej na 14 dni przed wyruszeniem 41.WAPM przyjąłem/am lub przyjmę drugą dawkę szczepionki dwudawkowej lub pierwszą dawkę szczepionki jednodawkowej, zarejestrowanej w Unii Europejskiej (tzn. pełny cykl szczepienia ukończony najpóźniej 21. lipca br.)

Zapisy do grup prowadzone są w kolejności zgłoszeń przez Formularz Rejestracyjny! W celu zagwarantowania powyższej zasady Służba Zapisów rezerwuje miejsca w konkretnych grupach, na czas potrzebny do wykonania całego procesu Zapisu Online. Kolejne miejsca w grupach będą systematycznie „uwalniane” i przeznaczane dla kolejnych osób. Z tego powodu mogą wystąpić opóźnienia w przesyłanych potwierdzeniach od Służby Zapisów. Prosimy o cierpliwość!